Porsche
Guangzhou Hengyuehang Auto Sales & Services Co., Ltd

Address:No 1 Xingye Avenue, NanCun Town, Fanyu District, Guangzhou

Sales Hotline:020-39989 911

Service Hotline:020-39989 911

Fax:020-39989 911

Zip:511442

Porsche
Dongguan Jieyunhang Auto Sales & Service Co., Ltd.

Address:The International Automobile City A-03-03, Liao Bu Town, Dongguan, Guangdong

Sales Hotline:0769-81118911

Fax:0769-81112911

Zip:523400

Porsche
Hohhot Jieyunhang Auto Sales & Service Co., Ltd.

Address:No.40 Xingan North Road Jia,New District,Hohhot

Sales Hotline:0471-3268911

Fax:0471-3292911

Zip:010051